Μπλοκ Σημειώσεων

Μπλόκ σημειώσεων, ενα προϊόν που λόγο της καθημερινής του χρηστικότητας μπορεί να αποδειχθεί ενα πολυ καλό διαφημιστικό για κάθε επειχήρηση. Τα μπλόκ διατίθονται σε α/μ εκτύπωση ή έγχρωμη με κόλλα στη ράχη και χαρτόνι στην πλάτη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέγεθος Α5/Α3 αλλά και custom μεγέθοι, χαρτί γραφής 80γρ. καθώς και ειδικά χαρτιά. Επίσης μπορούμε να τυπώσουμε οτιδήποτε επιθυμείτε καθώς και μεταβλητά δεδομένα.

Ακολουθεί τιμοκατάλογος με τις πιο εμπορικές κατηγορίες και ποσότητες.

Τιμοκατάλογος