Επαγγελματικές Κάρτες

Eπαγγελματικές κάρτες σε vevlet αλλά και ειδικά χαρτιά, με ή χωρίς πλαστικοποίηση (ΜΑΤ και ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ), μονής και διπλής όψης. Επίσης αναλαμβάνουμε κοπτικά καλούπια, πίκμανση, περφορέ και κάθε είδους μεταεκτυπωτικές εργασίες.

Παρακάτω θα βρείτε τιμοκατάλογο με τις πιο εμπορικές κατηγορίες.

Τιμοκατάλογος